OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu papirovetaskybrno.cz jsou závazné! Podáním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání /doručení/ zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat /případně předat/ objednané zboží na adresu kupujícího. Nedílnou součástí dodávky je faktura-/daňový doklad/ na zakoupené zboží. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku (do odeslání zboží prodávajícím) nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení.

ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

Na adresu dodání s dobírkou
Zboží je zasláno přepravní službou na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu ve schránce lístek s telefonním číslem depa, do jehož regionu patří. Kupující může zavolat na uvedené číslo a domluvit si jiné místo a čas dodání. Pokud se kupující neozve, dopravce kontaktuje prodávajícího o znemožnění doručení zásilky a vrátí zboží zpět prodávajícímu.

Na adresu dodání bez dobírky
Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující dohodne s prodávajícím individuální způsob platby. Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby (logistického partnera prodávajícího), která mu toto dodá prostřednictvím dopravce. Prodávající jako dlužník s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží souhlasí. Zboží, které není momentálně /ve vyjímečných případech/ skladem, expedujeme po dohodě se zákazníkem ihned po jeho naskladnění. Zboží bude doručeno na doručovací adresu, uvedenou v objednávce, případně dle dispozic uvedených zákazníkem. O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu.

STORNO POPLATKY

Prodávající s kupujícím se dohodli na následujících storno poplatcích souvisejících s vrácením zboží prodávajícímu z důvodů na straně kupujícího: Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši 1000 Kč bez DPH v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží nepřevezme od dopravce podle podmínek uvedených ve způsobu dodání, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

ZPŮSOB PLATBY

Standardní způsob platby je dobírkou při odběru zboží. Zboží lze odebrat i osobně přímo u provozovatele e-shopu spol. Quo-SB na adrese Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno nebo Quo s.r.o. Křižíkova 2158, Benešov, případně na provozovně v Praze, Nuselská 116, Praha 4, tuto skutečnost je zapotřebí uvést do poznámky v objednávce. Způsob platby si kupující vybere při provedení objednávky. DOPRAVNÉ: k ceně zboží je účtováno dopravné v případě, že celková cena zboží v elektronické objednávce nepřesáhne částku 5000,00 Kč bez DPH. Tabulka cen dopravného (bez DPH): - na dodací adresu s dobírkou: 110,00 Kč / balík - na dodací adresu bez dobírky: 110,00 Kč / balík.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zákazník nebo příjemce zboží ve vlastním zájmu zkontroluje neporušenost a celistvost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud tak nastane, sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží /dle objednávky a přiložené faktury/ v případě nesrovnalostí ihned informovat provozovatele e-shopu.

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Kupující má právo dle ustanovení § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vážený zákazníku, pro snadnější a rychlejší vyřízení vrácení finanční částky za vrácené zboží prosím uvádějte spojení na Váš bankovní účet. Zboží, které zasíláte zpět z důvodu žádosti o vrácení peněz NEZASÍLEJTE na DOBÍRKU, takto zaslané zásilky nebudou přijaty.

REKLAMACE

Případné reklamace zboží zakoupené v tomto e-shopu budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR. Zboží na reklamaci posílejte ve vhodném obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu svettasek.cz/eshop/, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem ust. § 409 a násl.